Hírek az agrárgazdaságról

Európai Unió

A Copa és a Cogeca nyilatkozata

A Copa és a Cogeca támogatja a Bizottság élelmezésbiztonsági készenléti tervét (EFSCM), és készen áll arra, hogy aktívan részt vegyen a jövőbeli terv megvalósításában. Az Európai Bizottság fontos közleményt adott ki a Covid-válságból levont tanulságokról az élelmezésbiztonság terén, és a megoldásokról a magasabb kockázatokkal járó környezetben.

Közzétéve:

Cikk megosztása:

A Copa és a Cogeca többségében egyetért a Bizottság értékelésével, és üdvözli a Bizottság által javasolt intézményi választ a biztonsági válságra való felkészülési és reagálási mechanizmus (EFSCM) létrehozására az élelmiszer-ellátási láncban, a válságra adott válaszok jobb összehangolása érdekében. Ámde a Bizottság által azonosított európai sebezhetőségek és függőségek miatt a Farm to Fork stratégia által kínált megoldások továbbra is tisztázatlanok. Míg az EU mezőgazdasági közössége továbbra is jelentős feszültségekkel néz szembe a COVID-válsággal kapcsolatban, különösen az alapanyagárakat illetően, a Bizottság készenléti terve egy időszerű kezdeményezés, amelyet a Copa és a Cogeca üdvözölt.

Amint azt Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke az EU legutóbbi mezőgazdasági kilátások konferenciáján már elismerte, a közlemény rámutat a mezőgazdasági ágazat ellenálló képességére és kulcsszerepére a járvány 2020-as csúcspontjában. A Copa és a Cogeca egyetért a Bizottság elemzésével, így az európai szinten bevezetett intézkedések fontosságával (pl. élelmiszerellátás, mint alapvető tevékenység, zöld sávokra vonatkozó iránymutatások, határokon átnyúló, és idénymunkások az élelmiszerágazatban, mint alapvető munkavállalók, ideiglenes állami keret segélyek), valamint a nemzeti és európai koordináció szükségességével annak érdekében, hogy időben felkészült válaszok szülessenek a kiszámíthatatlan válság kezelésére.

Kulcsfontosságú a félretájékoztatás elkerülése és olyan egyoldalú nemzeti intézkedések végrehajtása, amelyek megzavarhatják az egységes piacot, és súlyosbíthatják az élelmiszer-ellátási láncra nehezedő nyomást. A Bizottság javasolja, hogy az élelmiszer-biztonsági válságra való felkészülési, és reagálási mechanizmussal kapcsolatban rendszeres időközönkénti ülést tartsanak, amelyeken a Bizottságot, a tagállamokat és az érdekelt feleket kockázatelemzések és stressztesztek elvégzésére összehozza, és amelyen megszülethet az első fontos intézményi válasz. A Copa és a Cogeca, amelyek a válság idején gyorselemző mechanizmusokat hoztak létre, készek együttműködni és szakértelmüket átadni ennek a kezdeményezésnek.

A Copa és a Cogeca is támogatja a Bizottság kockázatelemzését, figyelembe véve a megnövekedett bizonytalanságot, amely például a gyakoribb szélsőséges időjárási eseményekhez, és az EU termelési kapacitásait befolyásoló piaci változékonysághoz kapcsolódik. Ez kulcsfontosságú, mert a világ vezetői a glasgow-i COP26-on felismerték a fenntartható és éghajlatváltozással szemben ellenálló élelmiszerrendszerekre való átállás szükségességét, figyelembe véve a mezőgazdaság éghajlatváltozás hatásaival szembeni sebezhetőségét.

Amint a közlemény elismeri, Európának vannak bizonyos függőségei, és sebezhetőségei, amelyeket kezelni kell. Ebben a lényeges kérdésben a Bizottság közleménye ebben a szakaszban nem elég pontos, különös tekintettel a „Farm to Fork” stratégia keretében kínálandó megoldásokra. A Bizottság a tervében hivatkozik a kiemelt mezőgazdasági stratégiájához kapcsolódó lehetőségekre, de mérlegelnie kell a kockázatokat is. A potenciális hatásokról szóló első tanulmányok, amelyek még mindig nem teljesek, egyértelmű tendenciákat mutatnak az EU termelési potenciáljának csökkenésére, és az importtól való fokozott függésre. A Copa-Cogeca az Európai Parlamentet követve pontos hatástanulmány elkészítését kéri a stratégia hatásairól, különösen az ebben a készenléti tervben azonosított bizonyos kockázatok miatt.

Agrár24

Cikk megosztása: