Hírek az agrárgazdaságról

Halászat - horgászat

Az akasztói szikiponty igen jó teljesítmény vizsgálati eredményekkel büszkélkedhet

Egy a 2019. augusztus 1-jén hatályba lépett rendelet szerint az államilag elismert pontyfajták teljesítmény vizsgálati rendszerének koordinálása a tenyésztő szervezetek feladata. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) Pontytenyésztő Tagozata azzal a kéréssel kereste meg a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (MATE) Halászati Kutatóközpontját (HAKI), hogy koordinálja a hazai pontyfajták állami elismerésének megújítására irányuló teljesítmény vizsgálati rendszerét.

Közzétéve:

akasztói szikiponty
Cikk megosztása:

Megújult a hazai pontyfajták állami elismerési rendszere

Horváth Ferenc, a MA-HAL Pontytenyésztő Tagozatának az elnöke a februárban sikeresen megtartott online konferencia után elmondta, hogy a 2017-ben félbe maradt ponty teljesítmény vizsgálatok után a MA-HAL Pontytenyésztő tagozatának kezdeményezésére, a tagok egyetértésével a 2021-es évtől ismételten elindulnak a hazai ponty fajták, tájfajták, hibridek és keresztezési kombinációk teljesítőképességét, termelékenységét meghatározni hivatott halastavi és laboratóriumi tesztek, melyek alapját, szabályait a folyamatos fejlesztés alatt álló Ponty teljesítményvizsgálati kódex határozza meg. A kódex átdolgozása és a teljesítmény vizsgálatok megszervezése során adaptálni kell azokat a jelenlegi körülményekre, a tudományos, kutató munka elért eredményeire és a jelenleg érvényes törvényi szabályozásra.

akasztoi sziki ponty

Jogi változások

A teljesítmény vizsgálati rendszer megváltoztatását a 2019. évi állattenyésztési törvény, s annak végrehajtási utasítása írta elő, mondta az elnök. Ez a rendelet két ponton hozott nagy változásokat az eddigi állapotokhoz képest. Az egyik, hogy jogi személy teljesítmény vizsgálatot semmilyen állatfaj esetében nem folytathat a jövőben, a másik, hogy a teljesítmény vizsgálatok az állami hatáskörből a tenyésztőkhöz kerültek. A halnál a törvény módosításáig speciális helyzet volt, mivel a NÉBIH a Pest megyei Kormányhivatallal közösen végezte a teljesítmény vizsgálatokat. Ugyanakkor a MA-HAL azt kezdeményezte az Agrárminisztériumnál, hogy a jogi személyi tilalmat ne vonatkoztassák a halra, mert ebben az esetben annyi egyesületet kellett volna alapítani, ahány pontyfajtát eddig nyilván tartottak. A minisztérium eleget tett a MA-HAL kérésének, s ez nagy könnyebbséget jelent az ágazatnak.

A teljesítmény vizsgálatok egységének a megőrzése érdekében született az elgondolás, miszerint a vizsgálatok koordinálása, az eredmények auditálása a legjobb helyen a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem (MATE) Halászati Kutatóközpontjában (HAKI) van, mivel így lehet biztosítani az objektív vizsgálatokat. Az intézmény partner volt a feladat elvállalásában, s az érintettek is elfogadták a felkérést. Elmondható tehát, hogy bár a rendszer új alapokon működik, a vizsgálatokat a régi kódex alapján végzik el. A testület egy öt évre szóló programot is elfogadott, ami azt jelenti, hogy továbbra is ötévente végzik el az egyes pontyfajták teljesítményvizsgálatát.

akasztoi sziki ponty

A HAKI szerepe

Kovács Gyula, a HAKI munkatársa kapta meg a feladatot a teljesítmény vizsgálatok koordinálására. Kovács Gyula elmondta, hogy a hazai pontyfajták állami elismerési rendszerének kulcsfontosságú részét, a teljesítmény vizsgálati rendszer módszereinek kidolgozását a HAKI-ban végezték. A HAKI jelenleg is meghatározó szerepet kíván betölteni a halfajták állami elismerési rendszerének kidolgozásában, valamint végrehajtásának szakmai koordinálásában.

A pontyfajták állami elismerésének alapját a mindenkor aktuális „Ponty teljesítményvizsgálati kódex” adja. A HAKI a későbbiekben is részt vett a kódex kidolgozásában. Ebben a teljesítmény vizsgálat feltételei, a vizsgált állomány szükséges tartási technológiájának leírása, és a vizsgálat módszertana került részletezésre, amely alapján a teljesítményvizsgálat történik. A tudomány előre haladtával, és a hazai pontytermelést érintő változásokkal összhangban a kódex felülvizsgálata és frissítése is szükségessé válik. A HAKI részéről szakmai kérdések fogalmazódtak meg a Ponty teljesítmény vizsgálati kódex egyes meghatározásával kapcsolatban, így az a javaslatuk, hogy hozzák létre a Kódexbizottságot, amelyben a HAKI és a MA-HAL Pontytenyésztő Tagozatának delegáltjai mellett további szakértők részvétele javasolt. A Ponty teljesítmény vizsgálati kódexet érintő főbb módosítási javaslatok (a HAKI és MA-HAL egyeztetése alapján):

  1. Fajtaelismerés fenntartására irányuló teljesítmény vizsgálatok minimum (hizlaló) tófelületének csökkentése 1 hektárról 0,5 hektárra úgy, hogy a 0,5 hektár tófelület magában foglalhat több kisebb (telelő) tavat.
  2. Anyaállomány (törzsállomány) minimum számának meghatározása, amelyet a tenyésztő szervezeteknek kötelességük fenntartania (a jelenlegi javaslat 50 db ikrás és 50 db tejes egyed);
  3. Az anyaállomány egyedi jelölés kötelezettségének javaslata. Az állattenyésztésben más fajok esetében is a törzsállományt egyedileg jelölik a nyomon követhetőség és a tenyésztési programok végrehajtása szempontjából. Már a halak esetében is elérhetővé vált az egyedi jelölés rendszere, így ennek bevezetése javasolt). Ezt azonban a MA-HAL Pontytenyésztő Tagozata nem szavazta meg egyhangúlag.
  4. Az új javaslat szerint, a teljesítmény vizsgálat feltételeit és lebonyolítását végző szakértő az anyaállomány ellenőrzését is végzi az egyedi jelölés és egyéb azonosítás alapján.

Kódex Bizottság alakult

Kovács Gyula arról is tájékoztatott, hogy a 2021 február 18-i MA-HAL Pontytenyésztő Tagozat ülésén a következő határozatok születtek a teljesítmény vizsgálati kódex módosítási javaslataival kapcsolatban, illetve a Kódexbizottságot illetően:

  • fajtafenntartó teljesítmény vizsgálatok folytatódjanak 5 éves ciklusban a MATE-HAKI gondozásában;
  •  a fajtaelismerés fenntartására irányuló teljesítmény vizsgálatok minimum (hizlaló) tófelületének minimális mérte 0,5 hektár tófelület legyen, ami több tóból (telelőből) is állhat;
  • az anyaállomány (törzsállomány) minimum száma, amelyet a tenyésztő szervezeteknek kötelességük fenntartania 50 db ikrás és 50 db tejes egyed, havária esetben ez tovább csökkenthető, de mielőbbi pótlásáról gondoskodni kell;
  • nem alakult ki teljes konszenzus az anyaállomány egységes egyedi jelölés rendszerének bevezetésével kapcsolatban, ezért érvényben marad a törzskönyvekben meghatározott jelölési mód, arról minden fajtafenntartó maga gondoskodik. A MATE-HAKI szakvéleménye alapján a jelenlegi jelölési módok (úszó csonkítás, égetés, fagyasztás) állatjóléti szempontból kérdéseket vet fel. A MATE-HAKI génbankban szerzett tapasztalatok alapján a tagság részére ajánlják az egyedi chip-es jelölés bevezetését, illetve az ezután kidolgozásra kerülő új tenyésztési programokba való beépítését, mint egységes jelölési módszert;
  • A Pontytenyésztő Tagozat egyhangúlag elfogadta, hogy a teljesítmény vizsgálat feltételeit és lebonyolítását végző szakértő az anyaállomány ellenőrzését is elvégezze.
  • A Pontytenyésztő Tagozat egyhangúlag megválasztotta Kovács Gyulát a Kódex Bizottság elnökének, Dankó Istvánt, Simonics Gézát és Dr. Gorda Sándort a Kódex Bizottság tagjainak.

Akasztói Horgászpark komplexum

MA-HAL új szolgáltatása

A tenyésztő szervezetek munkájának segítése és megkönnyítése érdekében a MA-HAL egy új szolgáltatást vezetett be, melynek keretében a tenyésztésvezetők kérdéseikkel szabadon fordulhatnak Dr. Gorda Sándor korábbi országos ponty tenyésztésvezetőhöz, aki nem csak a tenyésztés és teljesítmény vizsgálatok, hanem a hatósági szabályozás, a fajta bejelentéshez, fenntartáshoz szükséges dokumentáció összeállításában is a tenyésztő szervezetek rendelkezésére áll. Elérhetőségei a MA-HAL honlapján is megtalálhatók. A tenyésztő szervezetek a teljesítmény vizsgálatok során felmerülő technológiával, a lebonyolítás technikájával, nemesítéssel, nyilvántartással, törzskönyv-vezetéssel, jelöléssel, és a jogi szabályozással kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak hozzá.

Gorda Sándor feladatai közé tartozik a Kódex Bizottságban történő aktív közreműködés az új, és megváltozott termelési feltételekhez, hatósági szabályozáshoz illeszkedő teljesítmény vizsgálati rend kidolgozása. Ugyanakkor részt vesz a MATE HAKI által végzett ponty teljesítmény vizsgálatok minden egyes munkafázisában, kezdve a kísérleti halak kihelyezésétől a törzs anyaállomány jelölésének, mennyiségének ellenőrzésén, a próbahalászatokon keresztül az értékelő lehalászásokig, és a laboratóriumi vizsgálatokig. A vizsgálati eredmények alapján javaslatokat tesz az ajánlott változtatásokra mind a tenyésztő szervezetek, mind pedig a teljesítmény vizsgálatok lebonyolításával kapcsolatban. Rendszeres kapcsolatot tart a NÉBIH Állattenyésztési Hatóságával az aktuális szabályozások és támogatási lehetőségek folyamatos nyomon követése és megismerése érdekében.

Az idei évi teljesítmény vizsgálatoknál a legfontosabb feladat azok sikeres elindítása 4 vizsgálati helyszínen 4 pontyfajtával a MATE HAKI munkatársaival. Fontos megkezdeni legalább az idei évben teljesítmény vizsgálatra kerülő pontyfajták tenyésztő szervezeteinél az egyes tenyésztési programok kiegészítését, mellyel a teljesítmény vizsgálatok hivatalossá tehetők. A jelenleg még fennálló törvényi szabályozás értelmében a vizsgálatok díjának 70 százaléka támogatás keretében, pályázati úton vissza igényelhető. Mivel a támogatásigénylés valódiságát a NÉBIH Állattenyésztési Hatósága érvényesíti, fontos, hogy a folyamatos kapcsolattartás kiterjedjen a hatóság kiértesítésére, tájékoztatására a teljesítmény vizsgálatok minden lépéséről, azok idejéről, melyeken lehetőségeik szerint, mint megfigyelők részt vehessenek.

Hajtun György/Agrár24.hu

Cikk megosztása: