Hírek az agrárgazdaságról

Felhasználási feltételek

Cikk megosztása:

A www.agrar24.hu, valamint agrar24.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap, Weboldal vagy Agrár24.hu) üzemeltetője Bálint Csaba István e.v. (székhelye: 1214 Budapest, Zrínyi utca 3/A 10 em 47., adószáma: 69940617-1-51, e-mail: ) (a továbbiakban: Szolgáltató). Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett vállalkozása hatályos.

Jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási feltételek) hatálya kiterjed az ökosodjunk.hu oldalon a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatást igénybevevő személyekre (a továbbiakban: Felhasználó), mely a Szolgáltató által üzemeltetett ökosodjunk.hu tartalmának és szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Felhasználók általi igénybevételének feltételeit tartalmazza.

A Felhasználó az Agrár24.hu-n hozzáférhető bármely Szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási feltételeket. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek módosítására. A Szolgáltatás igénybevételére minden esetben a hatályos Felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek a Felhasználók által az Agrár24.hu-n folyamatosan hozzáférhetőek, illetve megismerhetőek. A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele a módosított Felhasználási feltételek elfogadását jelenti.

Jelen Felhasználási feltételek alapján az Agrár24.hu-n elérhető bármely Szolgáltatás igénybevételével a Szolgáltató és a Felhasználó között szerződés jön létre, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, és amelyet a Szolgáltató nem iktat. A szerződés és a felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar.

1. A Szolgáltatás

Az Agrár24.hu weboldalon található Szolgáltatások célja a környezettel és természettel összefüggő széleskörű információnyújtás. A Szolgáltató ezen tevékenységével leginkább a célcsoportjába tartozó személyeket célozza meg – a számukra érdekes és fontos témakörökben szolgáltat információt. A Szolgáltató által közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, a tartalom teljességért és megbízhatóságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít arra, hogy valamennyi Szolgáltatása esetében a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan ható tartalom vagy kép elhelyezése csak megfelelő figyelmeztetés mellett történjen. A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt, amely tartalomszolgáltatásnak minősül. A tartalomszolgáltatás során a Szolgáltató saját, illetve harmadik személyek által létrehozott szerkesztett tartalmat tesz mások által hozzáférhetővé, mely tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak. Az Agrár24.hu további más tartalomszolgáltatók általi tartalmakra mutató linkeket is megjeleníthet.

2. A Szolgáltatás igénybevétele

Az Agrár24.hu-n található Szolgáltatások szabadon fogyaszthatóak, azok bárki által – jelen Felhasználási feltételek betartása mellett – szabadon igénybe vehetők.

3. Szerzői jogi védelem

3.1. Az Agrár24.hu és annak valamennyi tartalmi eleme a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi, és az egyes Szolgáltatások rendeltetésszerű, a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgáló igénybevételével együtt járó használaton (így különösen a képernyőn való megjelenítésen, magáncélú kinyomtatáson és mentésen) túlmenően kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával használható fel. A szerzői jogokról bővebben az alábbi linken olvashat: https://agrar24.hu/szerzoi-jogok/

4. Hirdetések és linkek

4.1. A Szolgáltató jogosult a saját és átvett tartalmak mellett hirdetések elhelyezésére is. A hirdetési tartalmakat a Szolgáltató a szerkesztett tartalmaktól elkülönítetten (pl. jelöléssel) teszi közzé.

4.2. Tilos a Szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat reklám-, kereskedelmi vagy más egyéb céllal írásos engedély nélkül felhasználni!

4.3. Tilos az Agrár24.hu felületein a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül bármilyen adatgyűjtést, profilalkotást, monitorozást végezni!

4.4. Az Agrár24.hu-n szereplő egyes hivatkozások, linkek, bannerek egyes esetekben más szolgáltatók honlapjaira mutatnak, mely oldalak tartalmáért vagy adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban amennyiben igazoltan tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal jogszabálysértő vagy harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. A bannerek hirdetésnek minősülnek.

5. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

5.1. A Szolgáltató a más által rendelkezésre bocsátott, és az általa, mint közvetítő szolgáltató által az információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

5.2. Az Agrár24.hu-t mindenki saját felelősségére használja. A Szolgáltató nem felelős azért, ha harmadik személy jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által az Agrár24.hu-n közzétett tartalmat.

6. Vonatkozó jogszabályok:

  • Európai Parlament és Tanács „Általános Adatvédelmi Rendeletét” („GDPR”) 2016/679
  • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv.
  • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
  • a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv.
  • a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv.

Jelen Felhasználási feltételek 2021. augusztus 01. napjától visszavonásig hatályosak.