Hírek az agrárgazdaságról

Állattenyésztés

Fontos, a sertéságazatot érintő közlemények kerültek fel az Államkincstár honlapjára

A Magyar Államkincstár honlapján már elérhető a sertés magántárolási támogatáshoz kapcsolódó közlemény.

Közzétéve:

sertés magántárolási támogatás pályázat 2022
Cikk megosztása:

Mint ismeretes, több tagállam – köztük Magyarország – kezdeményezett intézkedéseket és gyakorolt nyomást az elmúlt háromnegyed évben a Bizottságra, hogy lépjen fel az európai sertéságazat érdekében. A tagállamok már korábban is kérték a magántárolási támogatás bevezetését, ennek eredményeként – bár véleményünk szerint megkésve – a Bizottság igent mondott a Közös Piacok Szervezésről szóló rendelet 17. cikke szerinti magántárolási támogatás bevezetésére a sertéshúságazatban.


A most meghirdetett magántárolási keretrendszer nagyban hasonlít a 2016. évihez, de a támogatási összegek emelkedtek. A kérelmek 60, 90, 120 vagy 150 napos tárolási időszakra adhatóak be és legalább 10 tonnás minimális mennyiségre kell kiterjedniük a csontozott termékek esetében, illetve 15 tonnára az egyéb termékek esetén. A támogatás csak azokra az árukra vonatkozhat, melyeket még nem helyeztek el a tárolókban.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 29.

Az intézkedés lebonyolításának megkönnyítése érdekében a sertéshústermékeket kategóriákba kell sorolni. Az előirányzott támogatási összegeket 7 tárolási költségszintre bontva határozták meg a támogatás összegének előzetes rögzítéséről szóló 2022. március 23-ai, 2022/470/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (melyek csoportonként tartalmazzák a termékek VTSZ számát és az érintett termékek megnevezését). A 60 napos tárolás esetén 157-377 EUR/tonna, 150 napos tárolás esetén pedig 190-423 EUR/tonna között mozog a támogatás mértéke.

A Bizottság 2022/470 végrehajtási rendelete a sertéshúsra vonatkozó magántárolási támogatás nyújtásáról és a támogatás összegének előzetes rögzítéséről ide kattintva, a vonatkozó 24/2022 Kincstári közlemény ide kattintva érhető el.

 A korábban bejelentett 20.000 forint/koca mértékű jövedelempótló támogatáshoz kapcsolódóan is megjelent a vonatkozó AM rendelet és MÁK közlemény.

A sertés kocatartók 2022. március 28. és április 1. napja között nyújthatják be a támogatási kérelmüket elektronikusan a Magyar Államkincstárhoz. A támogatás alapja

  • a kérelmező tenyészetében a sertések jelöléséről, valamint az ENAR adatbázisban 2021. december 31-én nyilvántartott tenyészkoca-állománya;
  • a 2021. évben hatósági intézkedés miatt felszámolt állományok esetében a hatóság leölést elrendelő határozatával érintett tenyészkoca-állomány.

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy csak az a tenyészkocatartó jogosult a támogatásra, akinek a 2021. december 31. napján rendelkezésre álló állományát a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége igazolja, vagy a 2021. évben hatósági intézkedés miatt felszámolt kocaállományok tekintetében a leölési határozattal rendelkezik.

A részletek a Magyar Közlönyben 2022. március 25-i számában megjelent, tenyészkoca tartása után igénybe vehető jövedelempótló támogatás részletes feltételeiről szóló 12/2022 (III.25.) AM rendelet tartalmazza, a vonatkozó 26/2022 (III.26.) Államkincstári közlemény ide kattintva érhető el. A támogatási döntést a hiánytalan kérelmek tekintetében a Magyar Államkincstárnak április 14-ig kell kiadnia.

Fentieken túl megjelent a 27/2022. (III. 26.) számú Kincstár Közlemény is, a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet szerinti 2022. támogatási évre (I-IV. negyedévre) vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtásáról.

NAK/Dúl Udó, Pető Krisztina

Cikk megosztása: