Hírek az agrárgazdaságról

Agrárfinanszírozás

Lendületben az agrárhitelezés – már 500 milliárd forint hitelt segít az agrárgarancia

A hazai agrárhitelezés volumene az elmúlt években töretlenül növekedett, és ez a trend az elmúlt évek nehézségei ellenére sem veszített lendületéből. Az agrárágazat versenyképességének javításában a támogatások mellett a hitelezésnek is kulcsszerepe van. A hazai pénzintézetek hitelezési aktivitásának fenntartása elképzelhetetlen az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány hathatós szerepvállalása nélkül. Ezt mutatja az is, hogy elérte az 500 milliárd forintot az AVHGA által garantált hitelállomány – hangzott el az Agrárminisztérium sajtótájékoztatóján.

Közzétéve:

AVHGA Agrárgarancia agrárhitelezés 500 milliárd forint hitel 2022
Cikk megosztása:

Nagy István agrárminiszter elmondta, hogy a mezőgazdasági ágazat finanszírozási szempontból speciális megoldásokat igényel, jelentős részben a bevételek ciklikussága vagy éppen a fejlesztések tőkeigénye miatt. A nagy forgóeszköz és beruházási igény kezelésében kulcsszerepe van a banki hitelezésnek. Éppen ezért

az Agrárminisztérium mindenkori feladatai között szerepel az agrárgazdaság finanszírozási feltételeinek kedvezményes hitelezési eszközökkel történő javítása, az elérhető kedvezményes konstrukciók fenntartása és továbbfejlesztése.

Az ágazat likviditási igényének biztosítása, illetve a beruházási hajlandóság fenntartása elképzelhetetlen lenne egy kiszámítható és szilárd finanszírozási háttér nélkül.

Agrárhitelezés Nagy István agrárgarancia

Nagy István agrárminiszter

Az élelmiszergazdaság hitelállománya 2021 év végére meghaladta az 1500 milliárd forintot, a 4 évvel ezelőttihez képest az állomány másfélszeresére nőtt. A koronavírus-járvány miatt kialakult krízishelyzet tompításában, a nehézségekkel küzdő vállalkozások megsegítéséhez szükséges hitelfinanszírozásban felértékelődött az intézményi kezességvállalás szerepe.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által garantált hitelállomány 4 év alatt duplázódott, elérte az 500 milliárd forintot.

Az Agrárminisztérium által tavalyi évben kiírt 1500 milliárd forintnyi pályázat 70%-át fejlesztésekre fordítják és a 2023-tól induló időszakban még rendelkezésre álló 2850 milliárd forint vidékfejlesztési támogatás több mint felét fejlesztési forrásként kívánják kihelyezni a mezőgazdaság és élelmiszeripar számára, ami kétszer ekkora beruházás megindítását fogja jelenteni. A Megújuló vidék, megújuló agrárium program a magyar vidék gazdaságának gerincét adó mezőgazdaság és élelmiszertermelés teljes modernizációját célozza. A program végrehajtásának eredményeként nemzetközi mércével mérve is versenyképes, erőforrás-hatékony, magas hozzáadott értéket termelő és innovatív mezőgazdaság és élelmiszeripar létrehozása a cél.  Fontos, hogy az eddigieknél jóval ellenállóbbá váljunk a külső gazdasági sokkhatásokkal és a termelést közvetlenül sújtó természeti tényezőkkel szemben.

„A finanszírozási stabilitás, az ágazat forrásigényének biztosítása és a Megújuló vidék, megújuló agrárium fejlesztéseinek megvalósíthatósága érdekében elengedhetetlen, hogy a bankok, amelyekkel ezért állandó kapcsolatot tartunk, továbbra is bátran hitelezzék az ágazatot. A magunk kamattámogatási és kezességi díjtámogatási eszközeivel segítjük gazdálkodóinkat, vállalkozásainkat fejlődésükben, terveik megvalósításában. Kiemelt jelentőségű, hogy az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezessége, mint védőháló, a jövőben is folyamatosan és megbízhatóan rendelkezésre álljon. Alapítóként büszkék vagyunk az alapítvány eddigi eredményeire és számítunk további elkötelezett munkájára a magyar agrárium érdekében.” – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Dr. Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója elmondta, hogy

az AVHGA több mint három évtizede támogatja kezességével a gazdákat és ösztönzi az agrárhitelezést a biztosítéki háttér erősítésével, a kockázatok átvállalásával.  

Az AVHGA kezességére eddig is nagy igény volt, de szerepe felértékelődik a piaci kockázatok növekedése és az uniós szabályozás változásainak bizonytalansága miatt. A bankoknak biztonságot jelent, így több hitel kihelyezésére nyújt lehetőséget az adóstól független, állami viszontgaranciával rendelkező garantőr, és a vállalkozások is az AVHGA által jutnak többletforráshoz.

Dr. Herczegh András, az AVHGA ügyvezető igazgatója

Dr. Herczegh András, az AVHGA ügyvezetõ igazgatója

„A mezőgazdaságnak egyre nagyobb szüksége van agrárgaranciára. Az egyéni cégek – őstermelők, családi gazdálkodók – garantált hitelei tíz év alatt megtízszereződtek. A kezességünknek köszönhetően több tízezer gazdálkodó került be a finanszírozás vérkeringésébe, és alapot teremtettünk arra, hogy megfeleljenek a modernizációs kihívásoknak. A nagyobb agrárcégek preferált ügyfélkört jelentenek a bankoknál, de esetükben is fokozódik az igény a kezességvállalásunkra az ágazati és piaci kockázatok miatt. A kezesség megkönnyíti a finanszírozásukat, segítségünkkel több és jobb feltételű hitelt vehetnek fel, ami különösen fontos most a Vidékfejlesztési Program célkitűzéseinek sikere érdekében.” – mondta dr. Herczegh András.

A növekvő kamatkörnyezetben és a kockázatok növekedése mellett a vállalkozások számára jó hír, hogy

az agrárgarancia díja változatlanul rendkívül alacsony, melyet az Agrárminisztérium díjtámogatása és az alapítvány támogató szerepe tesz lehetővé.

Az Alapítvány működése alatt 120 ezer ügyletével az ország településeinek több mint 90%-án működő gazdálkodóknak nyújtott már a hitelezés során kezességet.

Az 500 milliárd forint garantált hitelállományt az AVHGA az AGROFEMA Kft. hitelügyletével érte el. Ennek apropóján dr. Fenyvesiné Mater Gyöngyi, az AGROFEMA Kft. ügyvezető igazgatója átvett Nagy István agrárminisztertől és dr. Herczegh Andrástól, az AVHGA ügyvezető igazgatójától egy oklevelet.

AVHGA Agrárgarancia agrárhitelezés 500 milliárd forint hitel 2022

AVHGA teljesítménymutatók:

AVHGA a mezõgazdasági és az élelmiszeripari hitelállomány alakulása 2022

AVHGA által garantált hitelállomány alakulása 2022

AVHGA kezességvállalásával segítette a vállalkozások finanszírozáshoz jutását 2022

AVHGA által támogatott mikrovállalkozások 2022

Forrás: AVHGA Sajtó

Cikk megosztása: