Hírek az agrárgazdaságról

Erdészet

Új Uniós Erdőstratégia: Tiszteletben kell tartani a tagállami hatásköröket

A fenntartható erdőgazdálkodás jelentős mértékben hozzájárul a Zöld Megállapodásban foglalt klímavédelmi célkitűzések eléréséhez, azonban ezt nemzeti hatáskörben elfogadott szabályokkal lehet a leghatékonyabban ösztönözni – közölte Nagy István agrárminiszter. Az erdőgazdálkodás döntően nemzeti kompetencia, ezért Brüsszelnek tiszteletben kell tartania a nemzeti erdészeti politikákat.

Közzétéve:

magyar erdő
Cikk megosztása:

A Mezőgazdasági és Halászati Tanács október 11-12-i luxemburgi ülésén az agárminiszterek véleménycserét folytattak a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó új Uniós Erdőstratégiáról. Az Európai Bizottság által július 16-án közzé tett Stratégia számos, az európai erdők fejlesztését segítő elképzelést vázol fel, válaszul az európai erdőket érintő sürgető kihívásokra.

A miniszterek egyetértettek abban, hogy az erdők szerepe vitathatatlan a biológiai sokféleség megőrzésében és a klímaváltozás elleni harcban. Kifogásolták ugyanakkor, hogy az erdők társadalmi és gazdasági szerepe kevésbé hangsúlyosan jelenik meg a Stratégiában. Az erdőgazdálkodás területén is meg kell találni a megfelelő egyensúlyt környezeti és gazdasági szempontok között

– hangsúlyozta a magyar delegációt vezető Nagy István agrárminiszter.

magyar erdő 2

A miniszter hangsúlyozta, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás jelentős mértékben járul hozzá a Zöld Megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez, ezért Magyarország elkötelezett a fával borított területek gyarapításában és a meglévő erdőterületek megőrzésében.

A kormány egyértelmű célja az erdővel és fával borított területek 24 százalékról 27 százalékra történő növelése 2030-ra.

A nemrégiben meghirdetett Településfásítási Program célja pedig a Vidékfejlesztési Program erdőtelepítési támogatásainak népszerűsítése, valamint a települések környezeti állapotának javítása, mondta a tárcavezető.

Az erdőgazdálkodás szabályozása nemzeti szinten valósítható meg leghatékonyabban, jelentette ki a miniszter.

A tárcavezető aggályosnak tartja, hogy a vázolt intézkedésekkel a Bizottság túlterjeszkedik az uniós szerződésekben rögzített hatáskörén, ezzel korlátozva a tagállamok önállóságát. Az erdőgazdálkodás döntően tagállami kompetencia,

ezért nincs szükség újabb, uniós szinten egységesített stratégiai tervek, adatgyűjtési és jelentéstételi rendszerek bevezetésére, hiszen

az uniós szabályozás nem képes megfelelően figyelembe venni a tagállamok termőhelyi, ökológiai és erdőgazdálkodási sajátosságait. Ezért Nagy István a nemzeti erdészeti politikák tiszteletben tartását kérte a Bizottságtól.

A miniszter rávilágított a hazai erdők kezelésével és fenntartásával kapcsolatosan elért eredményekre, a bővülő szakmai tapasztalatokra és a kutatás fontosságára. A tárcavezető bizodalmát fejezte ki, hogy a Stratégiáról novemberben megfogalmazandó uniós álláspont figyelembe veszi majd a tanácsülésen megfogalmazott aggályokat és javaslatokat.

magyar erdő 3

magyar erdő 4

magyar erdő 5

Forrás: AM Sajtó

Cikk megosztása: